HOFFMAN MULLER

Hoffman Muller

     ฮอฟ์วแมน มุลเลอร์ เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตออกมาตอบสนองความต้องการของลูกค้าทางด้านผู้ใช้ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมหนัก และอุตสาหกรรมเบา ผู้ผลิตเครื่องจักร ผู้รับเหมา รวมทั้งผู้ใช้งานรายย่อย ( End User)

     ผลิตภัณฑ์ของ ฮอฟ์วแมน มุลเลอร์ มีทั้ง อินเวอร์เตอร์/ เซอร์โว/ มอเตอร์ สำหรับกลุ่มที่ทำตลาดในประเทศไทยนั้นมีเฉพาะ อินเวอร์เตอร์ทั้งแบบ AC และ DC  ซึ่งได้รับความนิยมในกลุ่มโรงงาน/ ผู้ผลิต และผู้รับเหมาทั่วไปนอกจากนั้นฮอฟว์แมน มุลเลอร์ ยังมีผลิตภัณฑ์สินค้าหลายรุ่นแยกย่อยลงไป ดังนี้

 

 

 

 

AC ไดร์ฟส

- HM-G8 Series ( งานทั่วไป-โหลดหนัก V/F control & Green Environment )

- HM-V8 Series ( งานทั่วไป-โหลดหนัก V/F control )

- HM-V6 Series ( งานทั่วไปโหลดเบา )

- HM-P6 Series ( งานปั๊ม/ ซิลเลอร์/ คูลลิ่งทาวเวอร์ )

- HM-T8 Series ( งานเฉพาะทางด้านสิ่งทอและฟอกย้อม )

 

DC ไดร์ฟส

- DC600+

Servo HM plus

ด้วยโจทย์ของทางกลุ่มเป้าหมายฮอฟ์วแมนก็ได้ทำการพัฒนาสินค้าเพื่อลูกค้าตลอดเวลาซึ่งเรามีพาร์ทเนอร์ผู้ผลิตสินค้าและผู้วิจัยพัฒนาเรื่อยมามากกว่า 30 ปี จึงรับรองการใช้งานได้ว่า "มีความคุ้มค่าและตอบโจทย์ของลูกค้าแน่นอน"

Visitors: 17,204