Workshop & Repair

     ทางบริษัทมีบริการรับ ซ่อม Dc Drives และ ซ่อม Inverter ต่างแบรนด์ต่างรุ่นพร้อมทั้งยังรับประกันหลังการซ่อมงานตามอาการ การใช้งานของลูกค้า และรับตรวจสอบงานก่อนซ่อมพร้อมประเมินราคาซ่อมให้ลูกค้า ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

     อีกทั้งในกรณีซ่อมงานไม่ผ่านทางบริษัทไม่คิดค่าบริการ และยังสามารถนัดพบลูกค้าเพื่อส่งมอบงานคืนลูกค้า แต่ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขภายในระยะเวลาเปิดทำการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 17.30 น. เท่านั้น

"ราคาค่าบริการขึ้นอยู่กับอาการเสียของงาน และความยากง่ายในการจัดหาอะไหร่ของงาน"

 

Visitors: 59,410