สมัครงาน และฝากประวัติ

หากท่านสนใจอยากร่วมงานกับเราสามารถฝากประวัติของท่านพร้อมทั้งส่งรายละเอียด ดังนี้

  • ประสบการณ์การทำงานเรียงลำดับจากปัจจุบันถึงอดีตที่ผ่านมา
  • ประวัติการศึกษา /การฝึกอบรม
  • ความสามารถพิเศษ และความสนใจ
  • อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการใช้ประกอบการพิจารณา

 

ส่งรายละเอียดมาได้ที่

Adminbkk@drivesautomation.com.my 

Salesbkk88@drivesautomation.com.my 

Visitors: 59,982