อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคมี

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคมี ที่ทางบริษัทให้บริการได้แก่

-โรงงานปั่นใย/ปั่นด้าย

-โรงงานทอผ้า

-โรงงานฟอก/ย้อม/พิมพ์ลาย

ในส่วนนี้ทางเราจะมี อินเวอร์เตอร์ที่ผลิตมาเพื่อใช้งานกับโรงงานสื่งทองโดยเฉพาะ และเราให้บริการ AC/DC  Drive ในส่วนของ New Installation/Replacement

Visitors: 15,658