อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคมี

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคมีที่ทางบริษัทให้บริการมี ดังนี้

- โรงงานปั่นใย/ ปั่นด้าย

- โรงงานทอผ้า

- โรงงานฟอก/ ย้อม/ พิมพ์ลาย

     ในส่วนนี้ทางเราจะมีอินเวอร์เตอร์ที่ผลิตมาเพื่อใช้งานกับโรงงานสื่งทอโดยเฉพาะ และเรายังมีให้บริการทั้ง AC Drives/ DC Drives ในส่วนของ New Installation/ Replacement อีกด้วย

Visitors: 58,340