อุตสาหกรรมลิฟว์และเครนก่อสร้าง

อุตสาหกรรมลิฟว์และเครนก่อสร้างที่ทางบริษัทให้บริการได้แก่

 

-งานเคลื่อนย้ายวัสดุ/เครน/รอก/ลิฟว์ก่อสร้าง

 

ส่วนนี้จะมีการใช้งานค่อนข้างหลากหลาย บริษัทจะให้บริการทั้ง AC drives และ On site Service /Up grade/Uplaod-Down Laod program  เป็นต้น

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 15,658