อุตสาหกรรมลิฟว์และเครนก่อสร้าง

อุตสาหกรรมลิฟว์และเครนก่อสร้างที่ทางบริษัทเราให้บริการมี ดังนี้

 - งานเคลื่อนย้ายวัสดุ/ เครน/ รอก/ ลิฟว์ก่อสร้าง

 ส่วนนี้จะมีการใช้งานค่อนข้างหลากหลายบริษัทจะให้บริการทั้ง AC Drives และ On site Service/ Up grade/ Uplaod-Downlaod Program  เป็นต้น

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 19,773