อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มและน้ำมันพืช

อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชที่ทางบริษัทให้บริการมี ดังนี้

- โรงงานคัดแยกส่วน

- โรงกลั่น

- โรงบรรจุ

     ในส่วนนี้จะมีการใช้งานค่อนข้างหลากหลายบริษัท และยังมีให้บริการทั้ง AC Drives และ On site Service/ Up grade/ Uplaod-Downlaod Program  เป็นต้น

 

Visitors: 58,343