อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มและน้ำมันพืช

 อุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มและน้ำมันพืชที่ทางบริษัทให้บริษัทให้บริการได้แก่

-โรงงานคัดแยกส่วน

-โรงกลั่น

-โรงบรรจุ

ส่วนนี้จะมีการใช้งานค่อนข้างหลากหลาย บริษัทจะให้บริการทั้ง AC drives และ On site Service /Up grade/Uplaod-Down Laod program  เป็นต้น

 

Visitors: 15,659