อุตสาหกรรมการบำบัดน้ำเสีย

อุตสาหกรรมการบำบัดน้ำเสียที่ทางบริษัทให้บริการมี ดังนี้

- โรงงานบำบัดน้ำเสีย

- ผู้ผลิตเครื่องฟอกเครื่องตี

- ผู้ผลิตเครื่องคัดแยกกากอุตสาหกรรม

     ในส่วนนี้จะมีการใช้งานค่อนข้างหลากหลายบริษัท และยังมีให้บริการทั้ง AC Drives และ On site Service/ Up grade เป็นต้น

 

 

 

 

Visitors: 58,343