อุตสาหกรรมการบำบัดน้ำเสีย

อุตสาหกรรมการบำบัดน้ำเสียที่ทางบริษัทให้บริการได้แก่

-โรงงานบำบัดน้ำเสีย

-ผู้ผลิตเครื่องฟอกเครื่องตี

-ผู้ผลิตเครื่องคัดแยกกากอุตสาหกรรม

 

ส่วนนี้จะมีการใช้งานค่อนข้างหลากหลาย บริษัทจะให้บริการทั้ง AC drives และ On site Service /Up grade เป็นต้น

 

 

 

 

Visitors: 15,659