อุตสาหกรรมเครื่องดื่มและอาหาร

อุตสาหกรรมเครื่องดื่มและอาหารที่ทางบริษัทให้บริการได้เเก่

-ผู้ผลิตเครื่องผสม/เครื่องตัดชิ้นส่วนอาหาร

-โรงงานแปรรูปเนื่อสัตว์

-โรงงานแปรรูปสินค้าทางการเกษตร

-โรงงานผลิตเครื่องดื่ม

-โรงงานบรรจุอาหารสด/แห้ง

-โรงงานกระป๋องบรรจุอาร

ส่วนนี้จะมีการใช้งานค่อนข้างหลากหลาย บริษัทจะให้บริการทั้ง AC/DC drives และ On site Service /Up grade/Uplaod-Down Laod program  เป็นต้น

Visitors: 15,659