อุตสาหกรรมเครื่องดื่มและอาหาร

อุตสาหกรรมเครื่องดื่มและอาหารที่ทางบริษัทให้บริการมี ดังนี้

- ผู้ผลิตเครื่องผสม/ เครื่องตัดชิ้นส่วนอาหาร

- โรงงานแปรรูปเนื่อสัตว์

- โรงงานแปรรูปสินค้าทางการเกษตร

- โรงงานผลิตเครื่องดื่ม

- โรงงานบรรจุอาหารสด/ แห้ง

- โรงงานกระป๋องบรรจุอาหาร

     ในส่วนนี้จะมีการใช้งานค่อนข้างหลากหลายบริษัทจ และให้บริการทั้ง AC Drives/ DC Drives และOn Site Service/ Up grade/ Uplaod-Downlaod Program  เป็นต้น

Visitors: 59,416