อุตสาหกรรมการขนถ่ายวัสดุสินค้า

อุตสาหกรรมการขนถ่ายวัสดุสินค้าที่ทางบริษัทให้บริการได้แก่

-งานคอนเวย์เยอร์/สายพานลำเรียง

-งานเคลื่อนย้ายวัสดุ/เครน/รอก/งานย้ายตามท่าเรือสินค้า

ส่วนนี้จะมีการใช้งานค่อนข้างหลากหลาย บริษัทจะให้บริการทั้ง AC/DC drives และ On site Service /Up grade/Uplaod-Down Laod program  เป็นต้น

 

 

 

Visitors: 15,659