อุตสาหกรรมเซรามิคและกระเบื้อง

อุตสาหกรรมเซรามิคและกระเบื้องที่ทางบริษัทให้บริการมี ดังนี้

- โรงโม่/ โรงผสม

- โรงอัดหินขึ้นรูปกระเบื้อง

     ในส่วนที่เรามีให้บริการคือ AC Drive: New Installation Drives/ Upgrade/ Replacement/ Wirring เป็นต้น

 

Visitors: 58,343