อุตสาหกรรมเซรามิคและกระเบื้อง

อุตสาหกรรมเซรามิคและกระเบื้องที่ทางบริษัทให้บริการมี ดังนี้

- โรงโม่/ โรงผสม

- โรงอัดหินขึ้นรูปกระเบื้อง

ที่เราให้บริการคือ AC Drive: New Installation Drives/ Upgrade/ Replacement/ Wirring

 

Visitors: 19,777