อุตสาหกรรมยางและไม้

อุตสาหกรรมยางและไม้ ที่ทางบริษัทให้บริการได้แก่

-โรงผสมยาง/เครื่องผสม/เครื่อง คาเรนเดอร์-มิปเซอร์

-โรงขึ้นรูปยาง เช่น ยางรถยนต์/จักรยานยนต์/จักรยาน

-โรงไม้/เลื่อยไม้/อัด/ตัด

ส่วนนี้จะมีการใช้งานค่อนข้างหลากหลาย บริษัทจะให้บริการทั้ง AC/DC drives และ On site Service /Up grade เป็นต้น

Visitors: 15,658