อุตสาหกรรมยางและไม้

อุตสาหกรรมยางและไม้ที่ทางบริษัทให้บริการมี ดังนี้

- โรงผสมยาง/ เครื่องผสม/ เครื่องคาเรนเดอร์-มิปเซอร์

- โรงขึ้นรูปยาง เช่น ยางรถยนต์/ จักรยานยนต์ /จักรยาน

- โรงไม้/ เลื่อยไม้/ อัด/ ตัด

     ในส่วนนี้จะมีการใช้งานค่อนข้างหลากหลายบริษัท และยังมีให้บริการทั้ง AC Drives/ DC drives และOn Site Service/ Up grade เป็นต้น

Visitors: 59,411