อุตสาหกรรมเหล็กแผ่นและเหล็กก่อสร้าง

อุตสาหกรรมเหล็กแผ่นและเหล็กก่อสร้างที่ทางบริษัทให้บริการมี ดังนี้

- โรงรีดเหล็กเส้น/ แผ่น

- โรงตัดเหล็ก

- โรงม้วน/ ดัด

     ในส่วนนี้เรามีให้บริการ AC Drives/ DC Drives และส่วนของการ On Site Service เช่น New Installation/ Upgrade/ Wirring/ Replacement/ Uplaod-Downlaod Prgram เป็นต้น

 

Visitors: 59,416