อุตสาหกรรมเหล็กแผ่นและเหล็กก่อสร้าง

อุตสาหกรรมเหล็กแผ่นและเหล็กก่อสร้างที่ทางเราให้บริการได้แก่

-โรงรีดเหล็กเส้น/แผ่น

-โรงตัดเหล็ก

-โรงม้วน/ดัด

เราให้บริการ AC/DC Drives  ในส่วนของการ on site service เช่น New Installation/Upgrade/Wirring/Replacement/Uplaod down laod prgram เป็นต้น

 

Visitors: 15,659