อุตสาหรรมสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ล

อุตสาหรรมสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ล ที่ทางบริษัทให้บริการได้เเก่

-โรงงานผลิตสายทองแดง Copper road ที่ใช้ทั้งในรถยตน์และสายไฟทั่วไป

-โรงงานสายไฟฟ้าเล็ก/ใหญ่

-โรงงานสายเคเบิ้ลใหญ่

ทั้งขั้นตอน ช็อทคัท และต่อเนื่อง

ที่เราให้บริการคือ New Installation Drives/Upgrade/Replacement/Tention Control (Project) /Wirring/etc.

Visitors: 15,658