อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ล

อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลที่ทางบริษัทให้บริการมี ดังนี้

- โรงงานผลิตสายทองแดง Copper Road ที่ใช้ทั้งในรถยนต์และสายไฟทั่วไป

- โรงงานสายไฟฟ้าเล็ก/ ใหญ่

- โรงงานสายเคเบิ้ลใหญ่

     ในส่วนนี้เป็นขั้นตอนการ ช็อทคัท และต่อเนื่องที่เราให้บริการคือ New Installation Drives/ Upgrade/ ReplacEment/ Tention Control/ ( Project )/ Wirring/ etc.เป็นต้น

Visitors: 58,340