อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ที่ทางบริษัทเราให้บริการได้แก่

-โรงผลิตพลาสติดฟลิ์ม/ม้วน/ดึง แผ่นฟลิ์ม

-โรงผลิตพลาสติดชีท (PP/PS/PVC Sheet)

-โรงผลิตถุงพลาสติดในส่วนของ Browing/Seal/Cutting

-โรงพิมพ์ถุง/พิมพ์ลาย ทั้งกระดาษและพลาสติก

-โรงผลิตเม็ดพลาสติก

-โรงรีด/เป่า/ผสมมิกซ์ เป็นต้น

ส่วนนี้จะมีการใช้งานค่อนข้างหลากหลาย บริษัทจะให้บริการทั้ง AC/DC drives และ On site Service /Up grade/Uplaod-Down Laod program  เป็นต้น

Visitors: 15,658