อุตสาหกรรมกระดาษและพลาสติก

อุตสาหกรรมกระดาษที่ทางบริษัทให้บริการมี ดังนี้

- โรงตีเยื่อกระดาษ

- โรงผลิตกระดาษเรียบ/ กระดาษแผ่น/ คราฟ

- โรงผลิตกระดาษคอลูเกต/ กระดาษรอน

- โรงผลิต ได-คัตติ่ง/ ทำกล่อง เป็นต้น

เราให้บริการในส่วนของ AC Drives/ DC Drives ทั้งInstallation/ Wiring/ Uplaod-Downlaod Program/ อัพเดทรุ่นอินเวอร์เตอร์

Visitors: 58,340