อุตสาหกรรมกระดาษและพลาสติก

อุตสาหกรรมพลาสติดที่ทางบริษัทเราให้บริการได้แก่

-โรงตีเยื่อกระดาษ

-โรงผลิตกระดาษเรียบ กระดาษแผ่น คราฟ

-โรงผลิตกระดาษคอลูเกต-กระดาษรอน

-โรงผลิต ได-คัตติ่ง ทำกล่อง เป็นต้น

เราให้บริการในส่วนของ AC Drives, DC Drives ทั้ง Installation/Wiring/Up laod-Down laod program/อัพเดทรุ่น อินเวอร์เตอร์

Visitors: 15,658