ช่องทางชำระค่าสินค้า /บริการ

ลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์สามารถชำระค่าสินค้า และค่าบริการได้ที่

  • จ่ายชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารพร้อมแจ้ง Pay slip เพื่อเป็นการยืนยันชำระค่าสินค้า และค่าบริการ พร้อมส่งหลักฐานการโอนมาได้ที่อีเมล์ salesbkk@drivesautomation.com.my (khun.mew) /Tel: 02-170-7950-52
  • ชำระเป็นเงินสด /เช็ค ณ วันที่ได้รับสินค้า ( สำหรับลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น )
  • ชำระเป็นเช็คตามรอบบิลเรียกเก็บเงินของลูกค้าในกรณีให้เครดิต 30 /60 วัน ตามเงื่อนไข
Visitors: 58,343