ชำระค่าสินค้าและค่าบริการ

ช่องทางการชำระค่าสินค้าและค่าบริการ

- ลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์สามารถชำระค่าสินค้าและค่าบริการได้โดย

1.การชำระโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารพร้อมแจ้ง Payslip ก่อนเพื่อยืนยันการชำระค่าสินค้าบริการ

2.ชำระเป็นเงินสด/เช็ค ณ วันที่ได้รับสินค้า (สำหรับลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้น)

Visitors: 17,203