เงื่อนไขการสั่งสินค้า /บริการ

  • ราคาหน้าร้านออนไลน์ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์หรือเว็บไซต์เท่านั้น
  • สินค้ารับประกันตามเจ้าของผู้ผลิตเท่านั้น และไม่รับคืนสินค้าหลังรับสินค้าไปแล้วเกิน 7 วัน
  • เมื่อท่านเลือกซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันการชำระค่าสินค้า และข้อมูลการจัดส่งสินค้า เช่น Barcode tracking /Postage EMS Number  เป็นต้น
Visitors: 59,412