T-T ELECTRIC MOTOR

T-T Electric Motor

     T-T Electric DC Motor เป็นสินค้าที่สั่งทำพิเศษสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานเหล็ก โรงงานพลาสติก โรงงานสายไฟ ตามสเป็คสินค้าที่ลูกค้ากำหนดไม่ว่าะสั่งทำไหม่หรือทำเพื่อทดแทนของเก่าทางบริษัทของเราเป็นผู้จัดหาและประสานงานกับโรงงานผู้ผลิตไปยังต่างประเทศดังนั้นสินค้ารุ่นนี้จึงต้องการข้อมูลของสินค้าจากทางลูกค้าเป็นหลัก กรณีที่ลูกค้าไม่ทราบทางเราสามารถเทียบรุ่น/ สเป็ค ให้ลูกค้าตัดสินใจก่อนทำการสั่งซื้อ

 

Visitors: 17,203