DCS400

     ABB DCS400 เป็น DC Drive ที่มีความพิเศษ และจำเพาะเหมาะสำหรับลูกค้าที่มีการใช้งานในระบบที่ควบคุมแบบต่อเนื่องตัวสินค้าโดยหลักจะสามารถใช้งานได้เป็นมาตรฐานคือมีการติดตั้ง IGBT-Base Field supply, Speed feed back tacho-generator, การทำงานจะมากด้วยคำสั่งอัตโนมัติ เช่น ออโต้จูน กระแส อาเมเจอร์, ฟีล และนอกจากนี้ตัวสินค้ายังมีระบบแนะนำการติดตั้งบำรุงรักษาในตัว การทำงานของไดร์ฟค่อนข้างหลากหลาย อุตสาหกรรมที่ใช้ เช่น อุตสาหกรรมน้ำตาล สิ่งพิมพ์ อาหาร และเหล็ก เป็นต้น

Visitors: 32,127