Parker 690 / DC690

     DC690 Integrator Series  ผู้ผลิตได้รวบรวมและพัฒนาจากประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ในสายงานควบคุมกระบวนการซึ่งได้ออกแบบ และ ทำให้บล็อคแอพพลิเคชั่นต่างด้านการส่งสัญญาณ มีความง่ายมากขึ้นรวมถึงการไวร์รื่งสายก็ถูกออกแบบให้ง่ายขึ้นด้วยฟังค์ชั่น หรือบล็อกของการทำงานสามารถใช้งานได้แบบยืดหยุ่น สามารถใช้งานแยกส่วนในแบบพารัลเรลได้ขึ้นอยู่กับลูกค้าจะเลือกติดตั้ง

     Parker 690 / DC690 Integrator Series ผู้ผลิตในสายงานควบคุมกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมหนัก และอุตสาหกรรมเบาได้รวบรวม และพัฒนาจากประสบการณ์มาโดยตลอด ทั้งยังได้ออกแบบมาตราตามมาตรฐานการผลิตอีกด้วย ติดต่อสอบถามรายละเอียดสินค้ากับพนักงานได้ที่ Tel : 02-170-7950-52 - Drives & Automation

Visitors: 21,653