เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าและบริการ

เงื่อนไขการสั่งซื้อออนไลน์

  • ราคาหน้าร้าน ออนไลน์ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์หรือเว็บไซต์เท่านั้น
  • สินค้ารับประกันตามเจ้าของผู้ผลิตเท่านั้นและไม่รับคืนสินค้าหลังรับสินค้าไปแล้วเกิน 7 วัน
  • เมื่อท่านเลือกสินค้าเรียบร้อยแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันการชำระค่าสินค้า และยืนยันข้อมูลการจัดส่งสินค้า เช่น Barcode tracking /Postage EMS Number  เป็นต้น
Visitors: 19,777