เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าและบริการ

เงื่อนไขการสั่งซื้อออนไลน์

- ราคาหน้าร้าน ออนไลน์ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์หรือเว็บไซต์เท่านั้น

- สินค้ารับประกันตามเจ้าของผู้ผลิตเท่านั้นและไม่รับคืนสินค้าหลังรับสินค้าไปแล้วเกิน 7 วัน

- เมื่อท่านเลือกสินค้าเรียบร้อยแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันการชำระค่าสินค้าและยืนยันข้อมูลการจัดส่งสินค้า เช่น Barcode tracking , Postage EMS Number  เป็นต้น

Visitors: 17,207