สั่งซื้อสินค้าและบริการ

เงื่อนไขการสั่งซื้อออนไลน์

-ราคาหน้าร้าน ออนไลน์ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์หรือเว็ปไซท์เท่านั้น

-สินค้ารับประกันตามเจ้าของผู้ผลิตเท้านั้นและไม่รับคืนสินค้าหลังรับสินค้าไปแล้วเกิน 7 วัน

-เมื่อท่านเลือกสินค้าเรียบร้อยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันการชำระสินค้าและยืนยันข้อมูลการจัดส่งสินค้า

Visitors: 15,659