สมัครงานและฝากประวัติ

หากท่านสนใจที่จะร่วมงานกับเราสามารถฝากประวัติของท่านพร้อมทั้งส่งรายละเอียด ดังนี้

- ประสบการณ์การทำงานเรียงลำดับจากปัจจุบันถึงอดีตที่ผ่านมา
- ประวัติการศึกษา/ การฝึกอบรม
- ความสามารถพิเศษและความสนใจ
- อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ใช้ประกอบการพิจารณา

 

ส่งรายละเอียดมาได้ที่ Salesbkk@drivesautomation.com.my และ  sales88@gmail.com

 

Visitors: 22,347