สมัครงานและฝากประวัติ

หากท่านสนใจที่จะร่วมงานกับเราสามารถฝากประวัติของท่านพร้อมทั้งส่งรายละเอียด

-ประสบการณ์การทำงานเรียงลำดับจากปัจจุบันถึงอดีตที่ผ่านมา
-ประวัติการศึกษาการฝึกอบรม
-ความสามารถพิเศษและความสนใจ
-อื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ใช้ประกอบการพิจารณา

 

ส่งรายละเอียดมาได้ที่ Salesbkk@drivesautomation.com.my และ  sales88@gmail.com

Visitors: 15,658