ฝ่ายบริการซ่อมและติดตั้ง

ฝ่ายบริการซ่อมและติดตั้ง ( Service & Commisioning ) Full T

-เพศชายอายุ 20-30 ปี

-ปวส.- ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า/อีเล็คทรอนิกส์/ไฟฟ้ากำลัง/อิเล็คฯ-แมคคาทรอนิค และสาขาอื่นที่เกียวข้อง
-มีประสบการณ์ทางด้าน งาน ซ่อมวงจรไฟฟ้า แผงควบคุม และอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็คทรอนิค และมีความรู้ด้านการติดตั้ง อุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานประสบการณ์ 6 เดือนขึ้นไปถ้ามีประสบการณ์ตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถเจรจากับคนได้ทุกระดับ
-สามารถใช่คู่มือ การติดตั้ง หรือ คู่มือ ช่างได้
-มีรถยนต์ใช้ในการทำงานของตนเอง
-ขยัน, อดทน, ซื่อสัตย์,มีวินัย รักงานบริการลูกค้า
-สามารถใช้โปรแกรม Micro-solf office (Word, Exel,Powerpoint,email)

ติดต่อสอบถาม 02-170-7950-52 ฝ่ายธุรการ (เวลา 9.00 น - 17.00 น, ทุกวันจันทร์- ศุกร์)www.jobtopgun.com

Visitors: 15,659