ความรู้เรื่องอินเวอร์เตอร์

อินเวอร์เตอร์คือ อะไร What's the Inverter?

พาวเวอร์ อินเวอร์เตอร์ หรือ อินเวอร์เตอร์ คือ อุปกรณ์ทางไฟฟ้าที่ทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงกระแสไฟฟ้าแบบกระแสตรง( Direct Current: DC)เป็นไฟฟ้ากระเเสสลับ(Alternating Current: AC) โดยการป้อนไฟเข้าเป็นแรงดันไฟฟ้า(Input Voltage)และมีผลลัพท์ออกมาเป็นทั้งแรงดันและความถี่( Out put voltage & Current), การทำงานของกำลังไฟฟ้าโดนรวมนั้นจะขึ้นอยู่กับการออกแบบโดยเฉพาะของเครื่องมือ,อุปกรณ์หรือตัวที่เรีกว่าตัวแปลงกระแส,ตัวอินเวอร์เตอร์ที่ว่าไม่ได้ทำการผลิตกำลังไฟฟ้า: ซึ่งกำลังไฟฟ้านั้นมาจากตัวกำเนิดที่เรียกว่า DC  เอง

ตัวอินเวอร์เตอร์นั้นสามารถที่จะทำการติดตั้งเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าและสามารถติดตั้งเข้ากับตัวเครื่องจักและสามารถติดตั้งข้างในอุปกรณ์ โรตารี หรืืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆได้ หรือจะติดตั้งกับอุปกรณ์ที่เป็นลักษณะที่เรียกว่า สแตติก อินเวอร์เตอร์ (Static inverter)ตามที่ผู้ผลิตอินเวอร์หลายรายได้ผลิตออกมา ยกตัวอย่างเช่น Parker, Hoffman Muller, Yaskawa, ABB, Fuji หรือ อื่นๆ

ตัวอย่างการทำงานของอินเวอร์เตอร์ทั่วไปคือ การติดตั้งไว้ในตู้ควบคุม หรือที่เรียกว่า พาเน็ล เพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องจักร เช่น เครืองตัดเหล็ก เครื่องดึงฟลิ์ม-พลาสติดแร็พ เครื่องตีใยกระดาษ หรือเครื่องปั่นผสมเส้นใยละเส้นด้าย และเครื่องผสมอาการเป็นต้น

ข้อดีของการมี อินเวอร์เตอร์ ใช้งานคือ

1.) การทำงานหน้าเครื่องของผู้ปฏิบัติงานมีความง่าย รวดเร็วไม่ซับซ้อน

2.) การติดตั้งและควบคุมไม่ยุ่งยากแค่ผู้ใช้งานมีความรู้ทางด้านไฟฟ้าและมีประสบการณ์ทางด้านไฟฟ้าก็สามารถใช้งานได้

3.) อินเวอร์เอตร์หลาบๆแบรนด์นั้นมีผลพลอยได้คือช่วยประหยัดพังงานในโรงงานการผลิต ถ้าจะถามว่าเท่าไหร่ ก็ต้องขึ้นอยู่กับแบรนด์นั้นๆ

4.) ราคาเนื่องจากการออกแบบและการใช้งานและรวมถึงตลาดของอินเวอร์เตอร์นั้นมีมากมายหลายแบรนด์ ดังนั้นราคาจถูกกว่าเมื่อเที่ยบกับ DC

5.) การดูแลรักษาและอายุการใช้งาน คือดูแลง่าย(แล้วแต่สภาพหน้างานและพื้นที่ของผู้ใช้งาน เช่น อินดอร์และ เอาท์ดอร์ มีห้องควบคุมแยกต่างหาก อายุการใช้งานส่วนใหญ่ผู้ผลิตจะให้ไว้ในคู่มือ

Visitors: 17,207